Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA NR 240 IM „POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW” W WARSZAWIE

  1. Przewodniczący – p. KAMILA ANDRYCHOWICZ
  2. Zastępca Przewodniczącego – p. HELENA PŁOTEK – SAŁYGA
  3. Skarbnik / Sekretarz – p. ANNA CHARUBIN
  4. Komisja Rewizyjna –  p.  JOANNA KUCA, p. ANNA STEMPSKA, p. AGATA BIADOŃ
Skip to content