Dyżury wakacyjne

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/

Odpłatność za żywienie dziecka w czasie akcji letniej
w Przedszkolu Nr 240  im. „Polskich Olimpijczyków” ul. Marymoncka 34 
w terminie od 16.08.2022r. do 31.08.2022r.
należy dokonać 14 dni od opublikowania list dzieci zakwalifikowanych tj . do 24 maja 2022r.

Kwota za żywienie wynosi 144,00 zł.

Opłatę za żywienie należy przelać na konto:
96 1030 1508 0000 0005 5020 1062
Odbiorca:
DBFO Bielany m.st. Warszawy, 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29
Przykładowy tytuł wpłaty:
Opłata za żywienie za sierpień 2022 – imię i nazwisko dziecka , numer przedszkola macierzystego oraz dopisek akcja letnia

Niedokonanie wpłaty w w/w terminie  skutkuje skreśleniem dziecka z listy !

Terminy-dyzurow-PRZEDSZKOLA_wakacje-2022

Skip to content