Dyżury wakacyjne

Odpłatność za żywienie dziecka w czasie akcji letniej
w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków ul. Marymoncka 34
w terminie od 22.07.2024r. do 09.08.2024r.
należy dokonać 14 dni od opublikowania list dzieci zakwalifikowanych tj . do 24 maja 2024r.

Kwota za żywienie wynosi 225,00 zł.

Opłatę za żywienie należy przelać na konto:
96 1030 1508 0000 0005 5020 1062
Odbiorca:
DBFO Bielany m.st. Warszawy, 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29
Przykładowy tytuł wpłaty:
Opłata za żywienie – imię i nazwisko dziecka , numer przedszkola macierzystego oraz dopisek akcja letnia

Niedokonanie wpłaty w w/w terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy !Skip to content