Historia

Przedszkole Nr 240 istnieje już od 1950 roku. Znajduje się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, przy ul. Marymonckiej 34.

Od początku funkcjonowanie naszej placówki związane było z potrzebami AWF, bowiem zawsze ponad 50% naszych wychowanków to dzieci studentów i pracowników tej uczelni, a przedszkole jest dla nich placówką ćwiczeniową. Kiedy kierownictwo nad placówką sprawowała pani Stanisława Kalinkiewicz przedszkole miało tylko 3 oddziały.

W roku 1967 pieczę nad przedszkolem objęła pani Halina Jędrak, a placówka zyskała dodatkowy jeden oddział. Przez następnych kilkanaście lata (1972 – 1991) obowiązki dyrektora pełniła pani Bogumiła Kostrzewa. Za jej kadencji placówka została zmodernizowana, wyremontowana i objęta patronatem przez AWF.

Od 1991 roku dyrektorem przedszkola jest pani Ewa Skwarka, Obecnie organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Przedszkole systematycznie wzbogacane jest w nowe pomoce, meble, wymienione zostały wszystkie okna, przeprowadzono generalny remont 3 łazienek i kuchni wraz z zapleczem .

Przez 12 lat przedszkole współpracowało z Redakcją Programów Dziecięcych przy realizacji „Domowego Przedszkola”. Od 1991 roku organizujemy „Zielone Przedszkole” wyjazdy zimowe i letnie dzieci 5 i 6 letnich.

Od kilku lat przedszkole jest współorganizatorem imprez sportowych: „Olimpiady Domowego Przedszkola”, „Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków” i obecnie „Bielańskiego Biegu Przedszkolaków”. Wychowankowie nasi zawsze zajmują miejsca na podium.

W marcu 2000 r. na wniosek rodziców i nauczycieli Rada Gminy Warszawa – Bielany nadała przedszkolu imię „Polskich Olimpijczyków”. Jesteśmy dumni z faktu, że od wielu lat przedszkole nasze cieszy się dużym uznaniem i dobrą renomą w całej Warszawie.

W  grudniu 2020 roku nasze przedszkole obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia.

Zapraszamy do obejrzenia filmów.

Skip to content