Odpłatność

NUMERY KONT WRAZ Z OPISEM PRZELEWÓW

Opłatę za żywienie należy przelać na konto:
96 1030 1508 0000 0005 5020 1062
Odbiorca:
DBFO Bielany m.st. Warszawy, 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29
Przykładowy tytuł wpłaty:
Opłata za żywienie za miesiąc ……. 2024 – imię i nazwisko dziecka

——————————————————————————————

Opłatę za radę rodziców  należy przelać na konto:
42 1090 1014 0000 0001 1490 7705
Odbiorca:
Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 240, 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
Przykładowy tytuł wpłaty:
Opłata za radę rodziców  za miesiąc ……. 2024 – imię i nazwisko dziecka

Skip to content