Ramowy rozkład dnia

DZIECI MŁODSZE (3 i 4 – letnie) – obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.

CZASPRZEBIEG DNIA
7:30 – 8:30swobodne zabawy integrujące w grupach zróżnicowanych wiekowo,rozmowy kierowane indywidualne i w małych grupach, związane z zainteresowaniami dzieci,pomoc psychologiczno-pedagogiczna
8:30 – 8:45zabawy ruchowe, czynności porządkowe, higieniczne
8:45 – 9:00śniadanie, kształcenie nawyków estetycznego , kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
9:00 – 9:10omówienie działań planowanych do wykonania w ciągu całego dnia/tygodnia, przydział zadań i obowiązków,
9:10 – 10:15zajęcia dydaktyczne realizowane wg planu miesięcznego,zabawy swobodne,praca indywidualna, obserwacje, pomoc psychologiczno-pedagogiczna,czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
10:15 -11:30spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze( w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach)
11:30 -11:40czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne,przygotowanie do obiadu
11:40 -12:00obiad (II danie), kształcenie nawyków estetycznego , kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
12:00 -14:00przygotowanie do odpoczynku: czynności higieniczne, organizacyjne i samoobsługowe, dzieci – 3- letnie odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, muzyki,dzieci 4 – letnie – relaks, ciche zabawy w sali, gry dydaktyczne, zabawy swobodne
14:00 – 14:15czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe, -zabawy ruchowe,
14:15 -14:30obiad ( zupa), kształcenie nawyków estetycznego , kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
14:30 – 15:45czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe,zabawy swobodne wg zainteresowań w sali lub w ogrodzie,warsztaty,podsumowanie dnia pod kątem realizacji zaplanowanych działań, wywiązania się z obowiązków
15:45 – 16:00podwieczorek: kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
16:00 -17:30zabawy swobodne wg zainteresowań w grupach zróżnicowanych wiekowo, – praca indywidualna.

DZIECI STARSZE (5 i 6 – letnie) – obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.

CZASPRZEBIEG DNIA
7:30 – 8:45swobodne zabawy integrujące w grupach zróżnicowanych wiekowo,rozmowy kierowane indywidualne i w małych grupach, związane z zainteresowaniami dzieci,pomoc psychologiczno-pedagogiczna, praca indywidualna
8:45 – 9:00zabawy ruchowe, czynności porządkowe, higieniczne
9:00 – 9:15śniadanie, kształcenie nawyków estetycznego , kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
9:15 – 9:25omówienie działań planowanych do wykonania w ciągu całego dnia/tygodnia, przydział zadań i obowiązków,
9:25 – 10:30zajęcia dydaktyczne realizowane wg planu miesięcznego,zabawy swobodne,praca indywidualna, obserwacje, pomoc psychologiczno-pedagogiczna,czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
10:30 -11:50spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze( w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach)
11:50 -12:00czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne,przygotowanie do obiadu
12:00 -12:20obiad (II danie), kształcenie nawyków estetycznego , kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
12:20 -14:10krótki relaks przy muzyce, książkach,zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie,zabawy, zajęcia sportowe,zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne,praca indywidualna i pomoc psychologiczno-pedagogiczna,warsztaty
14:10 – 14:20czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe,
14:20 -14:35obiad ( zupa), kształcenie nawyków estetycznego , kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
14:35 – 15:45czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe,zabawy swobodne wg zainteresowań w sali lub w ogrodzie,podsumowanie dnia pod kątem realizacji zaplanowanych działań, wywiązania się z obowiązków
15:45 – 16:00podwieczorek: kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
16:00 -17:30zabawy swobodne wg zainteresowań w grupach zróżnicowanych wiekowo, – praca indywidualna.
Skip to content