Edukacja

Od 1.09.2016 r. w przedszkolu będziemy wdrażać Koncepcję Planu Daltońskiego. Zapraszamy do przeczytania artykułu , który przybliży Państwu informację na temat niniejszej koncepcji.

Programy:

Klucz do uczenia się:

Program „Klucz do uczenia się” to unikalny program edukacyjny opracowany w oparciu o pomysły, których autorem jest Lew Wygotsky. Dodatkowo, do programu dodano także pomysły, które powstały w oparciu o najnowsze wyniki prowadzonych na całym świecie badań nad procesem uczenia się dzieci.

Sercem programu jest myślenie symboliczne, czyli zdolność dziecka do interpretowania symboli.

Badania pokazują, że dzieci, które rozwijają zdolność myślenia symbolicznego od najmłodszych lat, z czasem rozwijają w sobie różne talenty. Dzięki wczesnej umiejętności interpretowania symboli dzieci uczą się płynnie czytać, są dobre w matematyce, odczytują zapis nutowy i uzyskują ponadprzeciętne wyniki, jeśli chodzi o kreatywne podejście i umiejętności.

Program „Klucz do uczenia się” różni się od pozostałych programów, ponieważ najważniejszym celem staje się zdobycie narzędzi umożliwiających postęp, a nie konkretny cel edukacyjny – istotnie jest „jak”, a nie „co”. Dzięki temu programowi dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, lecz uczą się także, jak wiedzę zdobywać.

Praca metodą projektu:

Od kilku lat w naszym przedszkolu wykorzystujemy metodę projektu.

Dzięki jej zastosowaniu dzieci są bardziej aktywne, zainteresowane wybranym przez siebie tematem, zagadnieniem.

Same stawiają pytania, hipotezy, szukają na nie odpowiedzi.

Jednocześnie widocznie wrasta poziom wiedzy i umiejętności dzieci oraz zdolność pracy w grupie.

Skip to content